Kontakta mig

Frågor och svar

Här får du svar på vanligt förekommande frågorn gällande Rikstens friluftsstad.

 

Kommersiella lokaler

Hur går jag till väga för att hyra en kommersiell lokal?

Kontakta Craig Sutton via mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Vilken typ av kommersiella lokaler finns det i Rikstens friluftsstad?

Kontor, utbildningslokaler, hantverk och lokaler för mindre industri.

Hur många företagare finns det i Rikstens friluftsstad?

För närvarande finns det ett femtiotal företagare i området.

Kan man hyra idrottshallen?

Idrottshallen som renoverades under 2012 ägs av Botkyrka kommun. Kontakta kommunen för uthyrning.

Fjärrvärme

Vilken leverantör står för fjärrvärmen i området?

Södertörns Fjärrvärme.

Vem ansvarar för att fjärrvärmen fungerar?

Södertörns Fjärrvärme (SFAB) äger och ansvarar för fjärrvärmenätet fram till avstängningsventilerna. Fjärrvärmecentral och ledningar efter ventilen är fastighetsägarens ansvar. Det finns möjlighet att teckna serviceavtal hos Södertörns Fjärrvärme för support och underhåll av fjärrvärmecentralen.

Jag har problem med värme och/eller varmvatten! Vad ska jag göra?

Under menyn kundservice på Södertörns Fjärrvärmes hemsida hittar du de vanligaste åtgärderna alternativt kontakta Södertörns Fjärrvärme på telefon 08-534 705 00 

Studentlägenheter

Fastighetsbolaget Willhem AB äger områdets studentbostäder.

För mer info: willhem.se 

Hyreslägenheter i Rikstens friluftsstad 

Finns det hyreslägenheter i Riksten?

Aktuella bostadsprojekt för hyreslägenheter och om hur du ansöker hittar du under startsidan för "Bostäder"

Finns det kommunalt ägda hyreslägenheter Tullinge?

Ja! Botkyrkabyggen är det största bostadsbolaget i Botkyrka ägs av Botkyrka kommun och driver en allmännyttig verksamhet. Läs mer och ansök om bostad här

Landningsbanorna på Rikstensfältet

Kommer de gamla landningsbanorna att rivas?

Banorna kommer att rivas vartefter byggnationen fortskrider.

Kan man hyra banorna för olika evenemang?

Nej det går tyvärr inte.

Vem ansvarar för låsning av grindarna?

Ett bevakningsföretag ansvarar får låsning av grindarna.

Vem ansvarar för säkerheten kring/på landningsbanorna?

Riksten Friluftsstad AB.

Om byggverksamheten

Vem ansvarar för ordning och säkerhet m.m. på byggarbetsplatsen?

Det gör respektive byggherre. Se byggskyltar i området.

Vem ansvarar för byggtrafiken?

Botkyrka kommun som ansvarar för samordning av byggtrafiken vid utbyggnad av gator och V A.

Respektive byggherre ansvarar för att trafiken följer uppsatta regler med bl a hänsyn till de boende i området.

El, tele och bredband

Vilka leverantörer står för utbud av el, tele och bredband i Rikstens friluftsstad?

Nätansvarig för el är Vattenfall. Telia och Botkyrka Stadsnät står för utbudet av tele och bredband.

Gatu- och parkbelysning

Vem ansvarar för belysningen på gator och i parker i Rikstens friluftsstad?

Kommunen ansvarar för kommunala gator och parker. Respektive samfällighet ansvarar för lokalgator som ingår i samfälligheten.

Biltrafik, vägar, parkering

Vem bestämmer hastighetsbegränsningar, väghinder, planering av trafik, parkering m.m.?

Det gör Botkyrka kommun.

Var i området kan besökare parkera sin bil?

Läs mer om besöksparkering och korttidsparkering här..

Vilka hastighetsgränser finns i Rikstens friluftsstad?

30 km/h.

Vem ansvarar för asfaltering av vägarna?

Botkyrka kommun ansvarar för asfaltering på kommunala gator. Övriga gator, som är lokala gator, ansvarar resp samfällighet för. 

Vem ansvarar om det blir vibrationer i mitt hus p.g.a. biltrafik?

Respektive byggherre ansvarar för att man uppfyller de byggnadskrav som ställs avseende vibrationer.

Hemsidan riksten.se

Vem sköter hemsidan riksten.se?

Det gör Riksten Friluftsstad AB.

När får man svar efter gjord intresseanmälan?

Du får ett bekräftelsemail direkt efter du anmält dig via vårt intresseformulär. Ett mail skickas också automatiskt vidare till respektive byggherre eller mäklare beroende på typ av boende du söker.

Kan man prenumerera på nyheter ifrån Riksten Friluftsstad AB?

Ja, anmäl dig till vårt nyhetsbrev på hemsidan.

Privat tomt/fastighet

Vem ansvarar för träd, vatten med m.m. på min tomt/fastighet?

Det är fastighetsägarens ansvar vilket också är reglerat i köpekontraktet.

Får jag göra vad som helst på min tomt?

Nej, det får du inte. Du måste följa det som avtalats i köpekontraktet och ta hänsyn till både vad detaljplan och lagen medger. Gå in på Botkyrkas kommuns hemsida för mer information.

Kommande detaljplaner/etapper

Vilka boendetyper kommer att erbjudas i kommande detaljpaner/etapper?

Hur fördelningen blir i de fortsatta etapperna är inte beslutat men målsättningen är att det ska finnas en blandning av olika boendeformer. Mest byggnation sker just nu i DP 4

Allmän service

Finns det skola och förskola?

I Rikstens friluftsstad finns redan idag flera förskolor och en grundskola, läs mer om dessa här.

Vilka affärer finns?

Information om vilken närservice som finns i områsdet kan du hitta här.

Kommer det att etableras någon större matvaruaffär till Rikstens friluftsstad?

I takt med att området byggs ut, kommer kommunal service och handel också att byggas ut.

Allmänna ytor

Vem sköter parkerna (gräsklippning, rensning buskar och ogräs)?

Botkyrka Kommun

Vem bestämmer utformning och innehåll på lekplatserna?

Botkyrka Kommun

Kan man leka på ängarna i Rikstens friluftsstad?

Ja. Riksten Friluftsstad AB har även upplåtit mark på Rikstensfältet för allmänna aktiviteter som ligger bakom Rikstens Skola. Botkyrka Kommun ombesörjer klippning av gräsytan. 

När kommer gång- och cykelväg till Lida Friluftsgård?

Botkyrka Kommun ansvarar för planeringen av cykelväg mellan Rikstens friluftsstad och Lida. Läs information på Botkyrka kommuns hemsida.

Vattenskyddsområde

Rikstens friluftsstad ingår i Tullinges vattenskyddsområde, läs mer här..

 

Sophantering och snöröjning

Vem ansvarar för sophantering för hushållssopor för de boende?

Botkyrka kommun.

Vem ansvarar för papperskorgarna i Rikstens friluftsstad?

Botkyrka kommun.

Var finns närmaste återvinningsstation?

Läs om sophantering och  återvinningsstationer i Riksten här..

Hur fungerar det med sophantering?

I Rikstens friluftsstad tillämpas Botkyrka kommuns policy om att i så stor utsträckning som möjligt källsortera. Varje fastighetsägare ansvarar för hämtande och lämnande av sina hushållssopor vid respektive fastighet. Avfall med producentansvar lämnas och hämtas vid befintlig återvinningsstation.

Hur fungerar det med snöröjning?

Snöröjning för kommunala gator ansvarar kommunen själv för men kvartersgator underhålls av respektive gemensamhetsanläggning och/eller delägarförvaltning inom kvarteret.

Allmänna frågor

Får jag sätta upp en mur, staket eller dylikt kring min tomt?

Det krävs eventuellt bygglov. Kontakta Botkyrka kommun.

Får jag måla mitt hus i vilken färg jag vill?

Det kan krävas bygglov. Kontakta Botkyrka kommun.

Får jag utforma mitt hus hur jag vill?

Nej, bygglov krävs. Kontakta Botkyrka kommun.

Gäller din fråga något annat?

Välkommen att kontakta oss på Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29, 146 37 Tullinge
Telefon: 08-449 95 30
E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Fastighetsutveckling Sverige AB.

 Sidan uppdaterades 2023-02-27

Kontakt

Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefon: 08-449 95 30

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. 

 Cookiepolicy         Personuppgiftshantering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ange namn

Ange korrekt e-postadress

Invalid Input