Kontakta mig

Johan gyllberg riksten friluftsstad AB ny

Intervju med Johan Gyllberg som ny projektchef på Riksten Friluftsstad AB!

Sedan projektet startade för 16 år sedan har Lars Avermalm varit ansvarig för utvecklingen av Rikstens friluftsstad i rollen som projektchef. Under hans ledning har en ny stadsdel med bostäder, skolor, matbutik och flera verksamheter tagit form på samma plats som en gång tjänade som flygfält åt militären. Nu lämnar Lars över stafettpinnen till Johan Gyllberg som tillträtt som ny projektchef för Riksten Friluftsstad AB.

Den klassiska frågan - hur känns det att kliva in i rollen som projektchef för Riksten Friluftsstad?

Först och främst känns det kul och inte minst inspirerande. Att få ta över och utveckla en helt ny stadsdel för så många som i Rikstens friluftsstad ser jag som en spännande utmaning. Jag vill också passa på att ge Lasse en stor eloge för vad han har åstadkommit under sina 16 år som projektchef. Dessutom är jag glad att Lasse finns kvar i projektet och att vi har ett bra samarbete då han sitter på värdefull information och mycket historik.

När började du på Peab?

I maj 2022. Parallellt är jag VD för Kvarnholmen Utveckling AB där en annan ny stadsdel byggs. Så jag fördelar min tid mellan båda dessa områden samt andra åtaganden inom Peab.

Kommer du kunna dra nytta av dina kunskaper från Kvarnholmen i projektet med Riksten?

Det finns säkerligen en hel del kunskaper och erfarenheter som går att återanvända i utvecklingen. Men faktum är att det finns en del skillnader mellan de båda stadsdelarna. Kvarnholmen är en vattennära stadsdel med bergig topografi på gammal industrimark medan Riksten ligger på ett platt flygfält långt från vatten men med andra utmaningar. Kvarnholmen har mer karaktären av innerstadsbebyggelse medan Riksten är en friluftsstad med lägre exploateringsgrad och stor andel småhus. De olika byggherrarna ger även stadsdelen ett varierat uttryck. Dessutom så delägs Kvarnholmen av flera bolag medan Riksten Friluftsstad AB är helägt av Peab vilket skiljer sig en del i bolagsstyrningen.

Vad är ditt fokus på just nu som projektchef för Riksten Friluftsstad AB?

Det är framför allt på utvecklingen av de kommande detaljplanerna med fokus just nu på etapp 6 där nya bostäder utvecklas i form av flerbostadshus och småhus i varierande upplåtelseformer. I etapp 6 planeras det också för en ny grundskola och två nya förskolor. Det är viktigt att fortsätta arbetet med utvecklingen av en varierad och blandad stadsdel. Detta jobbar vi intensivt med tillsammans med Botkyrka kommun. Själva byggprocessen hoppas vi kunna vara i gång med under 2024. Ett gott samarbete med kommunen är viktigt i processen där vi har en tät och framgångsrik dialog kring vad vi gemensamt behöver fokusera på för att utveckla stadsdelen på bästa sätt.

I min roll handlar det om att leda de medarbetare som är involverade och säkerställa att dem har de bästa förutsättningarna för att leverera. Utöver det. lägger jag mycket fokus på ekonomistyrningen då utvecklingen av en sådan här stadsdel medför stora investeringar för Peab.

Har du några nya tankar på hur ni ska kunna jobba med det fokuset?

Mycket handlar om att fortsätta att utmana oss själva och göra bra saker varje dag för Rikstens bästa – både på kort och lång sikt. Att våga pröva nya idéer i både styrningen men även i utvecklingen av de kommande etapperna är något jag kommer fokusera på. Det viktiga är att jobba på att optimera området i sin helhet så att det är attraktivt för människor och verksamheter att vilja bo och verka i Rikstens friluftsstad.

Hur ser organisationen ut kring dig?

Jag jobbar på Peab inom affärsområdet Projektutveckling där Riksten Friluftsstad AB ligger under. Inom Riksten Friluftsstad AB ingår ytterligare sex medarbetare som exempelvis jobbar som projektledare i detaljplaneskedet respektive genomförandet samt arbetar med förvaltning och marknadsföring/ kommunikation. Till dessa tillkommer en stor mängd konsulter, projektörer och andra leverantörer som gör utvecklingen möjlig.

Inom Peab är förutom Projektutveckling även de tre andra affärsområdena Bygg, Anläggning och Industri involverade i genomförande av Rikstens friluftsstad. Bygg utför byggnationen av Peab bostads bostadsprojekt. Anläggning utför mark- och exploateringsarbeten både åt Riksten och Botkyrka kommun och Industri levererar bl. a. asfaltsbeläggning och betong till våra byggen. På så sätt samlar Peab vår gemensamma kraft som samhällsbyggare och utvecklar Riksten gemensamt över de fyra affärsområdena.

Kommer Rikstens invånare att märka någon skillnad med dig vid rodret som projektchef?

På kort sikt kommer invånarna inte att märka någon avsevärd skillnad utan det kommer märkas i den kommande utvecklingen där första spadtag för etapp 6 förhoppningsvis sker under 2024. Inom etappen kommer vi, förutsatta att detaljplanen vinner laga kraft, bl.a. tillskapa en ny stadsdelspark med möjlighet till idrott, lek och utegym, som vi vet är efterfrågat. Utöver bostäder även möjlighet till kommersiell service inom både etapp 6 men även inom kommande etapper.

Jag vill även belysa att det är otroligt viktigt för både mig, Riksten Friluftsstad AB och Peab att de befintliga invånarna trivs och tycker att Rikstens friluftsstad är en attraktiv stadsdel att bo och verka i. Därför kommer jag ha örat mot rälsen och lyssna på vad de boende anser fungerar bra respektive vad som kan utvecklas, både på kort och lång sikt. Vi kommer ju vara verksamma i många år till innan stadsdelen är fullt utvecklad 2032.

Hur ser din vision ut för Rikstens friluftsstad?

Jag delar den tidigare visionen om att utveckla Rikstens friluftsstad till en levande stadsdel som attraktiv friluftsstad. Kombinationen av småstadskänsla med närheten till arbetsplatser, skola, affärer etc. samtidigt som du har en aktiv fritid genom tillgången till naturen och friluftsliv.

 

Text: Mary Örnborg

Publicerad 2022-11-21

 

Kontakt

Riksten Friluftsstad AB

Kanslivägen 29
146 37 Tullinge

Telefon: 08-449 95 30

E-mail: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Riksten Friluftsstad AB är ett helägt dotterbolag till Peab Sverige AB. 

 Cookiepolicy         Personuppgiftshantering

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev

Ange namn

Ange korrekt e-postadress

Invalid Input